Vrienden

Steun het Kukelnest en wordt  ook vriend !

Voor minimaal € 22,00 per kalenderjaar ben je met je gezin* al lid. Het kalenderjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Bij een vriendschap/lid worden horen de volgende regels:

  1. Je wordt lid van en machtigt de speeltuinvereniging Kindvriendelijk Goor om jaarlijks minimaal € 22,00 van je bank- of girorekening af te schrijven, maar je bent natuurlijk vrij om zelf een hoger lidmaatschapsbedrag aan te geven.
  2. Je ontvangt dan voor het hele gezin* een pas op naam. Met deze pas kun je een jaar lang met het hele gezin* naar he Kukelnest. De pas krijg je bij je eerste bezoek aan het Kukelnest.
  3. Als je geen lid meer wilt zijn van het Kukelnest, geef dat voor 1 juli van het komende jaar door aan het Kukelnest Lintelerweg 4 7471 LB Goor. Wij zullen dan het volgende kalenderjaar geen bijdrage meer incasseren

“Het gezin” zijn de personen die op hetzelfde adres wonen, maar natuurlijk kunnen opa’s en oma’s die lid zijn hun kleinkinderen meenemen.

Alle opa’s en oma’s waarvan de kleinkinderen verder weg wonen mogen de kleinkinderen hun opa en oma meenemen.

Print het machtigingsformulier uit, en stuur deze ondertekend naar:

Het Kukelnest
Lintelerweg 4
7471 LB Goor

Wil je op een andere manier het Kukelnest wilt steunen kan dat natuurlijk ook. Je kunt dan je bijdrage storten op bankrekening nummer: NL19RABO0322137683 t.n.v. speeltuinvereniging Kindvriendelijk Goor.

Alle kinderen danken je ontzettend voor je bijdrage of lidmaatschap!

Comments are closed.